Говийн гурван хайрхандаа залбиръя
Говийн гурван хайрхандаа залбиръя
Baymbabayar
@public-found
Говийн гурван хайрхандаа залбиръя