Монголын их амар амгалан
Монголын их амар амгалан
Bavuudorj
@public-found
Монголын их амар амгалан