Эмээдээ би хайртай
Эмээдээ би хайртай
Altanuya
@public-found
Эмээдээ би хайртай